Onderwijs On Stage

Doordat Onderwijs On Stage inmiddels door heel Nederland trekt en in 9 steden(en nog steeds veel potentie heeft) tot uitvoer wordt gebracht kan de landelijk projectleider dit niet allemaal meer alleen aan. Daarom ondersteun ik momenteel het landelijke en unieke concept 'Onderwijs On Stage' op de achtergrond én voorgrond. D.w.z. dat ik veel achter de schermen werkzaamheden uitvoer maar ook op de beursdagen van begin tot eind aanwezig ben om facilitair te ondersteunen.


Hieronder kunt u in het kort lezen wat Onderwijs On Stage precies is en wat ermee beoogd wordt:

"ALLES MAG JE WORDEN. BEHALVE ONGELUKKIG. BELOOFD?"

BEROEPENFEESTEN OP EEN POSITIEF PODIUM VOOR VMBO LEERLINGEN

Het BEROEPENFEEST van On Stage faciliteert een nieuw, duurzaam, persoonlijk en lokaal ONDERNEMERSNETWERK voor jongeren. On Stage levert daarmee een bijdrage aan de beroepsoriëntatie en ondernemersvaardigheden van jongeren. BEROEPSBEOEFENAREN brengen BEVLOGENHEID voor hun vak over aan leerlingen en geven hen gelegenheid tot werkbezoeken, stages of mentoring.  

Omdat een VMBO leerling ertoe doet. Omdat het pas echt crisis is als we niet meer investeren in TOEKOMSTDROMEN. Omdat VAKMANSCHAP een podium verdient. Omdat een VMBO advies GEEN DOEMSCENARIO is. Omdat jongeren KIESRECHT hebben. Omdat we jongeren niet helpen met JEUGDWERKLOOSHEID als toekomstbeeld. Omdat VAKFOCUS toekomstperspectief geeft. Omdat we VSV niet alleen moeten bestrijden met reparatie maar ook met PREVENTIE. Omdat de ARBEIDSMARKT en de economie dynamisch zijn. Omdat bij ambitie wel realiteitszin hoort maar geen ONTMOEDIGINGSBELEID. Omdat beroepenfilmpjes en flyers wel informatie geven, maar geen PASSIE. Omdat er 250.000 NIEUWE VAKMENSEN nodig zijn. Omdat we geen jongeren moeten werven maar verleiden voor TEKORTSECTOREN. Omdat een DUURZAAM netwerk géén speeddate is. Omdat denken over je toekomst een FEEST mag zijn. Omdat begeleiden naar economische ZELFREDZAAMHEID een zaak is van ons allemaal. 

BIJ ON STAGE ONTMOETEN LEERLINGEN DE AUTOMONTEUR EN ADVOCAAT: OMDAT DROMEN MAG

Onderwijs On Stage bestaat sinds 2007. On Stage wordt in 9 regio's uitgevoerd met een jaarlijks BEREIK van ca 8.500 LEERLINGEN en ca 2.000 PROFESSIONALS. T/m 2014 worden er in totaal 33 Beroepenfeesten gerealiseerd en doen er ca 30.000 LEERLINGEN en ca 6.000 ONDERNEMERS mee. 


Voor On Stage doen we diverse zaken achter de schermen faciliteren en zijn we coach voor junior projectleiders van On Stage.

 

Your Events
Van Oldenbarneveltstraat 14
2628 TW Delft
T: 06 - 15 27 13 22
E: info@yourevents.nu
W: www.yourevents.nu

YOUREVENTS logo website
Copyright ©2020 Jori Noordhoek